Reklamné tabule

Reklamné tabule sú z plastu(komatex) alebo dibondu(hliníkový kompozit).
Dajú sa použiť na rôzne účely v interiéri ale hlavne v exteriéri od označenia
predajne alebo prevádzky, reklamné tabule, informačné alebo aj navigačné
tabule, menovky na dvere,… Reklamné tabule môžu mať rôzny tvar obdĺžnik,
štvorec alebo aj rôzne iné krivky ktoré vytvoríme na fréze.
 

Zopár ukážok:

tab