Grafické práce

Ponúkame rôzne grafické práce od návrhov vizitiek, logomanuálov, letákov,
oznámení, cenníkov, menu lístkov, katalógov, darčekové poukážky, pozvánky,
prospekty,…

Stačí poslať vlastný návrh alebo predstavu by mala grafika vyzerať
alebo necháte všetko na nás.
Od návrhu až po výsledný produkt:

katalog up

Zopár ukážok:
katalog up2