Kontakt

Patrik Uškert – up reklama
IČO: 48248894
DIČ: 1121212015
Adresa: Februárová 7, 966 81 Žarnovica
Mobil: 0902 627 913
E-mail: info@upreklama.eu

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
č.ú.: 5081348975/0900
IBAN: SK38 0900 0000 0050 8134 8975
Swift kód: GIBASKBX